Öğrenci Gelişim Dosyasını Kim Tutar?(Çözüm bulundu)

ü) Öğrenci Gelişim Dosyası: Eğitİm-öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma servisince her öğrenci için ayrı ayrı tutulan, yöneltme süreci ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında öğrencinin her türlü özelliklerine ilişkin bilgileri içeren dosyayı, ifade eder.

Toplu Dosyayı kim tutar?

D- TOPLU DOSYANIN TUTULMASI Sağlıkla ilgili bilgiler okul doktoru tarafından; çocuğun adı, yaşı, ilgilendiği şeyler, eğitsel ve mesleki planlar, iş tecrübesi, katıldığı sınıf dışı etkinlikler vs. öğrenci tarafından psikolojik test sonuçları ve mülakat bulguları danışman tarafından tutulmalıdır.

Rehberlik çerçeve planı kim hazırlar?

Okul rehberlik programı, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin, Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü tarafından hazırlanan “İl çerçeve programına ” uygun olarak hazırlanır. Okul rehberlik programı, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlarca hazırlanır.

Toplu dosyada neler bulunur?

Bireye daha iyi yardım sağlayabilmek için çeşitli tekniklerle bireyler hakkında toplanan bütün bilgilerin sistemli bir şekilde özetlendiği dosyaya ‘ toplu dosya ‘ denir. Öğrencileri tanımada kullanılan çeşitli teknikler sonucunda toplanan bilgilerin bir arada tutulmasına ve bireyin gelişiminin izlemesine yardımcı olur.

Psikolojik danışman nöbet tutar mı?

MADDE 22 – (1) Rehber öğretmen/ psikolojik danışman merkezî sınavlarda görev alabilir ve istemesi hâlinde belleticilik görevi yapabilir. Ancak rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemez.

You might be interested:  Yeterlilik Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?(Solución)

Kişisel gelişim dosyası nedir?

Bireysel gelişim dosyası, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarına dayalı öğrenme sonuçlarının ortaya konulmasını sağlayan bir değerlendirme süreci olarak ortaya çıkmıştır. Bu sayede öğrenenlerin gerçek öğrenme durumlarını ve eksikliklerini belirlemek mümkün olabilecektir.

Öğrenci ürün dosyası nedir?

Bu dosyada öğrencinin kayıt ve okul değiştirme belgeleri, velisiyle yapılan yazışmalar, rehberlikle ilgili gerekli kayıtlar yer alır. Dosyada gizliliği gerektiren belgeler ile objektif olmayan görüşlere yer verilmez. Öğrenci dosyası, öğrencinin okul değiştirmesi veya okulu bitirmesi hâlinde gittiği okula gönderilir.

Rehberlik Araştırma Merkezinde kimler çalışır?

Kurumda özel eğitim öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar çalışmaktadır. RAM ‘da çalışan personel, hafta için 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmasına rağmen kurumda, okullardaki “yaz tatili” ve “sömestre tatili” uygulanmamaktadır.

Rehberlik öğretmeninin görevleri nelerdir?

Her öğrenci için bireysel başarı değerlendirmesi yapmak, Öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine destek olmak, Mesleki branş belirlemesi için öğrencilere rehberlik yapmak, Okulla ilgili ya da bireysel problem yaşayan öğrencilere yardımcı olmak, gerektiği takdirde başka bir uzmana yönlendirmek.

Okul psikolojik danışmanı kimdir?

Psikolojik danışman, üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bölümlerinden mezun olan ve dört yıllık lisans eğitimi alan kimselerdir. Psikolojik danışmanlar, bireysel ve grup danışmaları yapar, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır.

Öğrenci özlük dosyası nedir?

Bu dosyada öğrencinin kayıt ve okul degiştirme belgeleri, velisiyle yapılan önemli yazışmalar, rehberlikle ilgili her türlü kayıtlar yer alır. Öğrenci dosyası öğrencinin okul değiştirmesi veya okulu bitirmesi halinde gittiği okula gönderilir.

Rehberlikçiler nöbet tutar mı?

İki yıl önce yapılan yönetmelik değişikliğiyle rehber öğretmenlere nöbet görevi verilebileceği yönündeki hüküm iptal edildi. Okullarda bulunan rehber öğretmenler, öğrencilere yaşadıkları sorunlarda psikolojik anlamda destek, gerektiğinde ailelerine de yol göstermede yardımcı oluyor.

You might be interested:  Öğrenci Olarak Yurtdışına Nasıl Gidilir?(Solución)

Rehber Öğretmen pansiyonda nöbet tutar mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bu yönetmelikle birlikte rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarımızın teneffüslerde ve gerektiğinde öğle aralarında öğrenci, veli ve öğretmenlerle çalışmalarına devam etmelerinden dolayı nöbet görevi kaldırıldı

Bireysel rehberlik Nedir?

Kişisel rehberlik, öğrencinin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerili; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik hizmetleri kapsar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *