Dc Ne Demek Üniversite?(Mükemmel cevap)

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

  • Üniversitede DC ve DD Ders Notu İle Geçilir Mi? Aldığınız dersteki geçme notu DC ve DD ise söz konusu dersi şartlı veya koşullu geçmişsiniz demektir. Mezun olma aşamasına geldiğinizde ortalamanız 02.00 veya 02.00’inin üzerinde ise sorunsuz mezun olabilirsiniz.

DC ile nasıl geçilir?

DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanızı (GNO) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer Genel Not Ortalaması’nı 2.0’dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalırsınız.

DC ve DD başarı notu olan öğrenci hangi şartlarda mezun olabilir?

1. “ DC ” Harf Notu İçin GANO’su 2,25 ve üzerinde ve başka başarısız dersi yok ise mezuniyet işlemi başlatılır. 2. “ DD ” Harf Notu İçin GANO’su 2,50 ve üzerinde ve başka başarısız dersi yok ise mezuniyet işlemi başlatılır.

Üniversite BB ne demek?

4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. 2. Bir dersten (AA), (BA), ( BB ), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

You might be interested:  Daü Hangi Üniversite?(En iyi çözüm)

Şartlı geçme notu nedir?

Şartlı Geçme Nedir? Üniversitede vizelerde ve finallerde notlarınız harf notlarına dönüştürülür. Bu harf notları şayet CD, DC veya DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektedir. Direk geçer harf notu CC’dir.

DC başarısız mı?

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

DC olan dersin bütüne girmek zorunlu mu?

Öğrenci harf notu ne olursa olsun (FF, FD, DD, DC, CC, CB, BB, BA, AA) bütünleme sınavına girmek zorunda değildir. Öğrenci kaldığı veya sorumlu kaldığı dersin bütünlemesine girmeme hakkına sahiptir. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı hakkı verilmez.

Auzef koşullu geçmek ne demek?

Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir, öğrenciler ilgili derslerin sınavına tekrar girerek notlarını yükseltebilir.

Üniversite harf notu nedir?

CC şartlı geçer yarıyıl sonu başarı notu olup, not yükseltmek için bu notların alındığı dersler eğitim öğretim süresi içinde tekrar edilebilir. Bir derse ait yarıyıl sonu notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Üniversitede aa bb ne demek?

Üniversitelerde genelde 90 ile 100 puan arasındaki notlar AA harf notu ile değerlendirilmektedir. 89 ile 85 arasındaki notlar BA, 80 ve 84 arasındaki notlar BB, 79 ile 75 arasındaki notlar CB, 70 ile 74 arasındaki notlar CC, 69 ile 65 arasındaki notlar DC, 60 ile 64 arasındaki notlar DD olarak ifade edilmektedir.

You might be interested:  Açık Üniversite Hangi Bölümler Var?

T U L ne demek?

Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma.

Şartlı geçmek ne demek?

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir.

Üniversitede sınav geçme notu kaç?

Ders Geçme ve Sınıf Geçme: 1- Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki not sistemine göre ders geçme notu en az DC (60 – 69) = 1,50, mezuniyet için genel not ortalaması ise en az 4,00’lü not sisteminde 2,00-üstü olmalıdır.

Vize geçme notu kaç?

1. Vize ve Final notu ortalaması hesaplanırken vizenin %40’ı finalin %60’ı alınır. 2. Notun “GEÇTİ” olarak kabul edilmesi için Final ve Ortalama notun 50 ve üzerinde olması gerekir. Aksi durumlarda “KALDI” olarak kabul edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *